skip to Main Content

Metoden, der bruges, i Kursuskompag9et, udspringer af den oparbejdede erfaring mellem de forskellige fagprofessioner.

Der arbejdes tværfagligt med kursisten, fordi vi ønsker at danne et helhedsorienteret billede af den enkelte kursist.

For at danne et helhedsorienteret billede, arbejder vi med den holistiske tankegang, hvor kroppen ikke står alene, men derimod medtænkes i samspil med den psykosociale baggrund.

Gennem nærvær med både fysisk og psykisk tilgang, afdækker og udvikler vi menneskers videre forløb i livet og nedbryder deres barrierer i vores bestræbelse på at hjælpe dem videre tilbage på arbejdsmarkedet

Faggrupper, der kan vejlede kursisterne:

fys_mand_1_d

Vores mentorer er uddannet indenfor det sundhedssociale område og fungerer som tovholdere på kursisternes forløb i Sundhedskompag9et.

Hver kursist får tildelt en mentor som rådgivende støtte gennem hele forløbet.

Mentor og kursist vil løbende holde motiverende samtaler omkring, hvordan kursisten udvikler sig, samt hvilke behov der stilles for fremtidige aktiviteter.

Som kursist i Kursuskompag9et vil du få tilbuddet om fast træning i det lokale Fitness World. Hertil tildeles en fysioterapeut, som planlægger et træningsprogram skræddersyet specielt til dig.

Vores fysioterapeuter er både praktisk og teoretisk stærke på deres felt, og de brænder for at hjælpe dig med dine fysiske udfordringer enten i fitnesscenteret eller i dit hjem.

Vi har både mandlige og kvindelige fysioterapeuter alt efter dine behov og ønsker.

Psykoterapi er en anerkendt behandlingsform, som tager udgangspunkt i samtaler, og via øvelser kan der løsnes op for problemstillinger, uhensigtsmæssig adfærd, traumer eller kriser. Vi har psykoterapeuter med stor erfaring ansat til at hjælpe kursisterne igennem deres kriser.

Gennem samtaler vil psykoterapeuten forsøge at identificere de psykosociale problemstillinger, som kursisten kæmper med i hverdagen samt hjælpe med værktøjer til, hvordan disse kan håndteres.

Går kursisten med et ønske om at tabe sig, har vi mulighed for at tilbyde personlig kostvejledning. Vores kostvejleder er uddannet i sundhed og ernæring og har masser af erfaring med kostplaner. Disse bliver personligt lavet til hver enkelt kursist og tager hensyn til både behov og ressourcer.

Der bliver taget særligt hensyn til kursistens økonomiske ressourcer, hvilket gør kostplanen realistisk og let at gå til.

Vores økonomiske vejleder hjælper dig med at få overblik over din indkomst, udgifter og eventuelle gæld, hvorfra en plan kan blive lagt for den fremtidige budgethåndtering.

For at gøre kommunikationen mellem kursist og mentor lettere i tilfælde, hvor dansk ikke er modersmålet, kan vores tolke oversætte og formidle på både arabisk, kurdisk, tyrkisk m.fl., så kursisten føler sig hørt og forstået.

laege

Vores tilknyttede læge hjælper kursisterne med at forstå diagnoser samt gennemgå den eventuelle medicin.

For danskere af anden etnisk baggrund kan han også bistå med oversættelse og forståelse.

Alle medarbejdere er ildsjæle og brænder for deres job

Back To Top