skip to Main Content

David og Jimmi

Historie

Kursuskompag9et blev stiftet i 2006 af David Hansen. Kursuskompag9et arbejder tæt sammen med Sundhedskompag9et, som er stiftet af David og Jimmi.

Kursuskompag9et er en social- og sundhedsfaglig virksomhed, der bidrager til værdiskabelse i samfundet ved at hjælpe aktivitetsparate borgere tilbage til  arbejdsmarkedet.

Da Kursuskompag9et blev stiftet, var det bl.a. med målsætningen om at tilføre en mere helhedsorienteret indsats i beskæftigelsesindsatsen.

I dag er der ca. 15 tilknyttede ansatte og samarbejdspartnere med en bred vifte af forskellige uddannelser for at kunne tilgodese kursistens behov bedst muligt.

Virksomhedens mission er at hjælpe mennesker ud af passiv forsørgelse og finde frem til den enkeltes ønsker og behov for fremtiden.

Back To Top