skip to Main Content

Kursuskompag9et

Sundhedskompag9et er et søsterselskab til Kursuskompag9et. Disse to selskaber  kører et tæt samarbejde som anden aktør for jobcentrene i kommunerne.

Kursuskompag9et står for det primære samarbejde med jobcentrene med henblik på at sende kursisterne ud i virksomhedspraktik. Sundhedskompag9et tilføjer en sundhedsfaglig tilgang til forløbet i Kursuskompag9et.

Vi anerkender på den måde kursistens individuelle behov og ressourcer.

Jobcenter

Kursuskompag9et fungerer som jobcentrets samarbejdspartner, hvor de bistår sagsbehandlernes arbejde med kursisterne.

Vores kursister bliver derfor tilmeldt et forløb gennem jobcentret. Dette forløb begynder med en forventningssamtale både med kursist, sagsbehandler og mentor, hvor målsætningerne bliver formuleret. Mentor rapporterer månedligt om forløbets gang således, at sagsbehandler er underrettet herom.

Vi sætter stor pris på en stærk kommunikation mellem Kursuskompag9et og sagsbehandlerne i kommunens jobcenter.

Praktiksteder

Som nævnt ovenfor, er en del af kursistens forløb at komme i virksomhedspraktik. Vi har derfor konstant kontakt til flere forskellige praktiksteder rundt omkring i Storkøbenhavn.

Formålet med praktikforløbet er en arbejdsprøvning, hvor mentor herfra kan danne et billede af kursistens arbejdsidentitet. Dermed kan kursisten blive klogere på sine egne ressourcer, og mentor kan identificere skånebehov m.m. med henblik på, at kursisten kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi arbejder for, at kursisten kommer i praktik et sted, som kan udvikle de allerede eksisterende kompetencer og erfaringer fra tidligere arbejde og uddannelse. Derfor finder vi praktikpladsen i samarbejde med kursisten således, at interesser og kvalifikationer bliver tilgodeset.

Vi værdsætter, at både kursist og praktiksted får en god oplevelse ud af forløbet.

Back To Top