skip to Main Content

Et forløb hos Kursuskompag9et strækker sig som udgangspunkt over 13 uger. Forløbet kan herefter forlænges, hvis der er behov for det.

I forløbet arbejdes der ud fra en målsætning, som jobcentres sagsbehandler fremsætter:

Alle forløb fuldendes med en afsluttende rapport, som beskriver forløbet og kursistens udvikling. Herunder inddrages følgende:

 • Afdækning af ressourcer og udfordringer
 • beskrivelse af eventuelt uddannelsespotentiale
 • beskrivelse af arbejdsevne, samt hvordan denne har udviklet sig under forløbet
 • Hvilke skånebehov kursisten har
 • Kursistens udfordringer i forhold til at indgå på arbejdsmarkedet.

 

Tilbud, hvorigennem vi kan hjælpe kursisterne

MÅLGRUPPE:

Som en del af forløbet i Kursuskompag9et og Sundhedskompag9et, begynder kursisten som regel med en opstart i fitness. Uanset kursistens problemstillinger, ser vi fysisk træning, efter egne ressourcer og behov, som en indgangsvinkel til den enkelte person. Derfor henvender dette tilbud sig til samtlige af vores kursister.

INDHOLD:

 • Fast ugentlig aftale om træning
 • Egen fysioterapeut til at udforme træningsprogram og bistå under øvelserne
 • Medlemskab af Fitness World
 • Genoptræning af eventuelle skader

MÅLSÆTNING:

 • At skabe mere energi i hverdagen
 • At forebygge livsstilssygdomme
 • Rehabilitere efter skader
 • At flytte individuelle grænser

MÅLGRUPPE:

Som en del af det faste forløb i Sundhedskompag9et og Kursuskompag9et, stræbes der altid efter at få borgeren på overførselsindkomst i en virksomhedspraktik. Derfor henvender dette tilbud sig til samtlige af vores kursister.

INDHOLD:

 • 13 ugers praktikforløb på en arbejdsplads efter eget ønske
 • Langsom optrapning i ugentligt timeantal
 • Selvindsigt i arbejdsevne og kompetencer
 • Social kontakt med kollegaer
 • Eventuel gennemgang af CV og jobansøgning

MÅLSÆTNING:

 • Afklaring af ressourcer på en eventuel fremtidig arbejdsplads
 • Afklaring af skånebehov (både fysiske og psykiske)
 • Identificere den enkeltes arbejdskarakter
 • Skabe forbindelse og netværk til arbejdsmarkedet

MÅLGRUPPE:

Kvinder af anden etnisk baggrund end dansk, som ønsker hjælp og vejledning til at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked.

INDHOLD:

 • Kommunikativ hjælp af tolk
 • Afklaring af den danske arbejdskultur
 • Forståelse af det danske skattesystem
 • Forståelse af jobcentrets krav og forventninger
 • Opkvalificering til arbejdsmarkedet gennem danskundervisningskurser og virksomhedspraktik

MÅLSÆTNING:

 • At flere ikke-vestlige kvinder får arbejdsmarkedstilknytning
 • At de forskellige barriere for at få et job ikke bliver en forhindring for den enkeltes indtræden på arbejdsmarkedet

MÅLGRUPPE:

At være på overførselsindkomst kan give et underslæb i økonomien, og dermed gøre hverdagen endnu mere uoverskuelig. Sundhedskompag9et kigger gerne økonomien igennem sammen med kursisten, og laver et budget og eventuelt en plan for tilbagebetaling af gæld.

INDHOLD:

 • Overblik over månedlig indkomst og udgifter
 • Kontakt med eventuelle kreditorer i tilfælde af uoverensstemmelser
 • Hjælp til NemID, e-boks, netbank m.m.
 • Budget-afklaring

MÅLSÆTNING:

 • At kunne administrere sin økonomi
 • At danne overblik over indkomst og udgifter
 • At kunne navigere rundt i de forskellige teknologiske instanser vedr. økonomi og kontakt med det offentlige.

Alle tilbud bliver skræddersyet til lige præcis dig og dine behov

Back To Top